Middelburg in de Tweede Wereldoorlog

De Tweede Wereldoorlog begint voor Middelburg met beschietingen en luchtaanvallen, die een groot deel van de binnenstad in lichterlaaie zetten. Een zwarte dag, die gevolgd wordt door jaren waarin de Duitse bezetter de vrijheid van de bevolking steeds verder beperkt.

lees meer

2018
in: publicaties
tags:

– – –

De ontwikkeling van de Zeeuwse streekdrachtkleding

 • Verschenen in: De Zeeuwse streekdrachten, handboek voor het maken van kleding
  pagina: 15-19
 • Redactie: Jeanine Dekker (eindredactie)
 • Uitgever: WBOOKS i.s.m. Stichting De Zeeuwse streekdrachten
 • Zwolle 2018

Zestien streekdrachten telde Zeeland in het verleden. Ze ontstonden vanaf het begin van de negentiende eeuw toen op het platteland in de diverse delen van Zeeland verschillen begonnen te ontstaan in de mate waarin de plattelandsbevolking de stedelijke mode volgde. Dit hoofdstuk biedt een kort overzicht van de ontwikkelingen in de mannen- en vrouwenkostuums.

2018
in: publicaties
tags: , , ,

– – –

Geschiedenis van de ambachtelijke vervaardiging

 • Verschenen in: De Zeeuwse streekdrachten, handboek voor het maken van kleding
  pagina: 21-45
 • Redactie: Jeanine Dekker (eindredactie)
 • Uitgever: WBOOKS i.s.m. Stichting De Zeeuwse streekdrachten
 • Zwolle 2018

Kleding voor de Zeeuwse streekdrachten werd voor een deel vervaardigd door vakmensen: kleermakers en naaisters. Het meer eenvoudige werk deden vrouwen en dochters zelf thuis. Met het uitsterven van de streekdrachten verdwenen niet alleen de laatste boerenkleermakers en naaisters maar ook hun vakkennis en deskundigheid. Dit hoofdstuk gaat over dit ambachtelijke werk en de beoefenaren ervan.

2018
in: publicaties
tags: , , ,

– – –

Kledingstukken en werkbeschrijvingen

 • Verschenen in: De Zeeuwse streekdrachten, handboek voor het maken van kleding
  pagina: 47-253
 • Auteurs: Susan Bakx-Plasmans, Jeanine Dekker, Liza van der Heijden-van der Werff, Jolien Sturm-Francke
 • Redactie: Jeanine Dekker (eindredactie)
 • Uitgever: WBOOKS i.s.m. Stichting De Zeeuwse streekdrachten
 • Zwolle 2018

Dit deel van het boek bevat de werkbeschrijvingen voor het maken van dertig kledingstukken – sommige met meerdere varianten – uit de Zeeuwse streekdrachten. Ik schreef hiervoor korte overzichten van de geschiedenis van elk kledingstuk.

2018
in: publicaties
tags: , ,

– – –

De kleine Geschiedenis van Zeeland voor dummies

 • Auteurs: Jan Zwemer en Jeanine Dekker
 • Uitgever: BBNC Uitgevers
 • Amersfoort 2017

De historie van Zeeland in een handzaam klein boekje. Tien hoofdstukken, tien Zeeuwse iconen, en een vleugje humor.

2017
in: publicaties

– – –

Inleiding

 • Verschenen in: Middelburg, gezicht van de stad
  pagina: 7-11
 • Redactie: Jeanine Dekker (hoofdredactie), Tobias van Gent, Anja de Groene, Katie Heyning (beeldredactie) en Peter Sijnke
 • Uitgever: Uitgeverij den Boer | de Ruiter

Middelburg was vanaf het begin een plaats waar handel, militair gewicht en bestuur zich concentreerden. Dit heeft de stad als ‘collectieve identiteit’ gevormd. Hoe en waarom Middelburg de stad is geworden die zij nu is, staat centraal in het boek Middelburg, gezicht van de stad.

2017
in: publicaties
tags: ,

– – –

Op het pluche

Eigen bestuur en rechtspraak waren in Middelburg gebaseerd op het stadsrecht zoals dat in 1217 – evenals op een onbekend tijdstip daarvoor – en in uitgebreide vorm in 1254 in grafelijke oorkonden was vastgelegd. Wie waren door de eeuwen heen de bestuurders van Middelburg en hoe regeerden zij? Aan welke krachten stonden zij bloot?

lees meer

2017
in: publicaties
tags: , , ,

– – –

Bij leven en welzijn

Wat speelde zich in vroeger tijden af in het dagelijks leven van de Middelburgers? Hoe organiseerden zij hun huiselijk leven, hoe vermaakten zij zich?

lees meer

2017
in: publicaties
tags: , ,

– – –

Slotbeschouwing

 • Verschenen in: Middelburg, gezicht van de stad
  pagina: 269-279
 • Redactie: Jeanine Dekker (hoofdredactie), Tobias van Gent, Anja de Groene, Katie Heyning (beeldredactie) en Peter Sijnke
 • Uitgever: Uitgeverij den Boer | de Ruiter

In de slotbeschouwing van het boek Middelburg, gezicht van de stad typeer ik Middelburg aan de hand van zijn oude positie als handels- en havenplaats, het culturele leven en vroege stedelijk bewustzijn, de gelijktijdige omwenteling en continuïteit die zich vanaf de zestiende eeuw voordeden, de economische dynamiek en het oligarchisch bestuur in de drie eeuwen die daarop volgden, de rol van de kerk, het intellectuele leven en de stedelijke welvaart in die tijd, de crisis aan het eind van de achttiende eeuw, het herstel en de gevolgen voor het stedelijk burgerschap. Speciale aandacht is er voor het functioneren van het stadsbestuur en de schaal van de stad.

2017
in: publicaties
tags: ,

– – –

Knoeten in het beloofde land

Noorse immigranten in de Republiek

 • Verschenen in: Gen, tijdschrift voor familiegeschiedenis
  pagina: 22-27
 • Uitgever: CBG|Centrum voor familiegeschiedenis

Vooral in de zeventiende eeuw kwamen veel Noorse arbeidsmigranten naar de welvarende Republiek. Ze kwamen hier werken als ambachtsman of dienstmeisje of om te varen op schepen van de VOC. Sommigen bleven; anderen keerden na een paar jaar terug naar hun vaderland. De migratie bracht lang niet altijd het verhoopte geluk.

2017
in: publicaties
tags:

– – –

Ontspanning en vrije tijd

Een biertje in de kroeg, een filmpje pakken in Electro, een wandeling over het bolwerk of ijspret op de vesten… Middelburgers hebben in het verleden op veel manieren ontspanning gezocht.

lees meer

2017
in: publicaties
tags: , ,

– – –

Van 't Zand tot Arnemuiden

leven rondom de stad

‘t Zand, Sint Laurens en Brigdamme, Nieuw- en Sint Joosland, Arnemuiden en Kleverskerke. In de tweede helft van de twintigste eeuw gaan ze allemaal bij de gemeente Middelburg horen. Plaatsen met een heel verschillend karakter. Waar in het ene dorp van de landbouw wordt geleefd, is in het andere de visserij hoofdbron van bestaan. Hoe ziet het cultureel en kerkelijk leven er in de dorpen uit en welke tradities worden er in ere gehouden? Hoe liggen de contacten met de stad?

lees meer

2017
in: publicaties
tags:

– – –

Muziekleven in Middelburg

van Koperen Ko tot kamerkoor

In concertzalen, op poppodia, op straat en zelfs hoog boven de stad in de Lange Jan wordt in Middelburg muziek gemaakt. Toonaangevende musici uit binnen- en buitenland vertolken liederen en andere muziekstukken in de Concert- en Gehoorzaal, de Babytonband speelt andere zalen plat en buiten bij het draaiorgel danst en zingt Mina van ‘t Urgel.

lees meer

2017
in: publicaties
tags: ,

– – –

Dieven en dienders

misdaad in Middelburg

Middelburg wordt al eeuwen geconfronteerd met alle facetten van misdaad en straf. Van mensen die op de bolwerken buiten de paden wandelen tot knechten die hun baas oplichten, van vrouwen die hun vloerkleed op het verkeerde moment uitslaan tot moordenaars. Het hele spectrum aan misdrijven trekt in deze aflevering voorbij.

lees meer

2017
in: publicaties
tags: ,

– – –

Zorg en onderwijs vanaf 1850

Apetrots is Middelburg een kleine honderd jaar geleden op zijn ziekenhuis. Het gebouw aan het Noordpoortplein is voorzien van de modernste apparatuur en er werken medisch specialisten en verpleegkundigen die hun vak verstaan. Een bewogen arts schaft er de eerste ziekenauto aan, die hij uit eigen portemonnee betaalt. Zo’n zeventig jaar later moet het ziekenhuis zijn deuren sluiten. En zo is er in de afgelopen anderhalve eeuw wel meer veranderd op het gebied van zorg en onderwijs in de Zeeuwse hoofdstad.

lees meer

2016
in: publicaties
tags: ,