Op het pluche

  • Verschenen in: Middelburg, gezicht van de stad
    pagina: 145-173
  • Redactie: Jeanine Dekker (hoofdredactie), Tobias van Gent, Anja de Groene, Katie Heyning (beeldredactie) en Peter Sijnke
  • Uitgever: Uitgeverij den Boer | de Ruiter

Eigen bestuur en rechtspraak waren in Middelburg gebaseerd op het stadsrecht zoals dat in 1217 – evenals op een onbekend tijdstip daarvoor – en in uitgebreide vorm in 1254 in grafelijke oorkonden was vastgelegd. Wie waren door de eeuwen heen de bestuurders van Middelburg en hoe regeerden zij? Aan welke krachten stonden zij bloot?

En hoe nam het ‘volk’ deel aan het politieke proces? Tot voor een eeuw geleden had het merendeel van de Middelburgers geen stemrecht. Middelburg ontwikkelde zich al in de middeleeuwen tot een regionaal bestuurscentrum. Zo werd de stad een stad van bestuurders en ambtenaren. Welke gevolgen had dat voor de sociale verhoudingen? Volgens critici beheersten ‘regentenmentaliteit’ en ‘standengeest’ Middelburg tot ver in de twintigste eeuw.

in: publicaties
tags: , , ,