Inhistory: veelzeggend verleden

Ruïne met keldergewelven van het Huis Schengen, 's-Heer Arendskerke. tekening P. van Maes, Zeeuws Archief, coll. KZGW, ZI-II-1482.

Het verleden ligt achter ons. We kunnen er niet naar terug. Tegelijkertijd omringt het ons elke dag. Of het nu een historische plek, monumentaal gebouw, vergeelde foto of oud archiefstuk is: ze kunnen nieuwsgierig maken, verontwaardiging oproepen, afschrikken, overweldigen, blij maken. Ze roepen een historische ervaring op in de ware zin van het woord. Wat ons uit het verleden is overgeleverd, krijgt betekenis als we het verhaal er achter kennen. Met kennis over de herkomst van dingen kunnen we kritisch reflecteren over de wereld van nu. Het helpt ons na te denken over wat we willen bewaren en zinvolle lijnen uit te leggen naar de toekomst. Zo draagt geschiedenis bij aan de kwaliteit van ons bestaan.

‘De geschiedenis moet een uitnodiging worden in plaats van een les’

Deze woorden van de Canadese historicus Modris Eksteins (in Nexus 50 (2008)) geven aan waar Inhistory voor staat. Er bestaat niet één waarheid over het verleden. Geschiedenis is een vat vol tegenstrijdigheden. Het verleden kent winnaars en verliezers, sprookjes en nachtmerries, branietaal en fluistertonen. Al die verschillende betekenissen vragen er om te worden geduid. Daarvoor is verbeeldingskracht nodig.

Arbeiders in de lampvoetenfabriek Vitrite, eind 19de eeuw. Zeeuws Archief, coll. KZGW, ZI-III-1006-2.

Wat doet Inhistory?

Inhistory is het eenvrouwsbedrijf van Jeanine Dekker. Ik maak teksten voor boeken, brochures, digitale media, tentoonstellingen, audiovisuele producties en beleidsontwikkeling. Samen met de opdrachtgever denk ik na over hoe we het onderwerp goed kunnen afbakenen en voor wie het eindproduct is bedoeld. Daarna verzamel ik gegevens in archieven, digitale collecties, (vak)literatuur en interviews, analyseer ik deze informatie en plaats ik die in een samenhangende context. Het verhaal dat daaruit voortvloeit, krijgt vorm in een toegankelijk geschreven en wetenschappelijk verantwoorde tekst.

Specialisme

Inhistory is gespecialiseerd in de geschiedenis van Zeeland vanaf 1700.

Zakelijke informatie

Inhistory is aangesloten bij de vereniging Ondernemers in Geschiedenis.

Inhistory onderschrijft de Verklaring van wetenschappelijke onafhankelijkheid, opgesteld door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

Gaat u zaken doen met Inhistory? Dit zijn de algemene voorwaarden.

Meer weten over het cultureel ondernemerschap achter Inhistory? Lees het artikel in MMNieuws 6-2011.

Inhistory werd in 2011 genomineerd voor de Startersprijs Zeeland van de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland.