Zeeuwse wondertjes

Vormgeving van Zeeuwse heften

 • 2020

Het snijden van versieringen in houten mesheften is een vorm van volkskunst die in Zeeland tot op de dag van vandaag wordt beoefend. Frans Dingemanse is dé kenner op dit terrein. In dit standaardwerk laat hij anderen in woord en beeld – het boek is uitsluitend geïllustreerd met aquarellen en pentekeningen van zijn hand – delen in dit Zeeuwse ambacht. Ik verzorgde de redactionele begeleiding en eindredactie.

Frans Dingemanse, Zeeuwse wondertjes; vormgeving van Zeeuwse heften. Uitgeverij Den Boer | De Ruiter, 2020, 286 pagina’s.

2020
in: projecten
tags: , ,

– – –

De Zeeuwse streekdrachten

handboek voor het maken van kleding

 • Opdrachtgever: Stichting De Zeeuwse streekdrachten
 • 2018

De Zeeuwse streekdrachten; handboek voor het maken van kleding borgt de unieke en specialistische kennis rond het maken van Zeeuwse streekdrachtkleding en wil een bron van inspiratie zijn voor een eigentijdse kledingstijl. Het boek bevat naast een tweetal historische hoofdstukken werkbeschrijvingen om zelf kostuumonderdelen op maat te maken. Ik schreef de hoofdstukken over de ontwikkeling van de Zeeuwse streekdrachtkleding en de geschiedenis van de ambachtelijke vervaardiging. Tevens verzorgde ik de eindredactie.

Jeanine Dekker (eindredactie), Susan Bakx-Plasmans, Liza van der Heijden-van der Werff en Jolien Sturm-Francke, De Zeeuwse streekdrachten; handboek voor het maken van kleding. Zwolle: WBOOKS, 2018, 264 pagina’s.

2018
in: projecten
tags: , , ,

– – –

Documentaire Middelburg 800 jaar

 • Opdrachtgever: Zeeuwse Documentaire Stichting
 • 2017

Ter gelegenheid van de viering van 800 jaar stadsrechten voor Middelburg werd een documentaire gemaakt over de geschiedenis van de stad. Ik werd geïnterviewd over politiek en bestuur in het verleden.

2017
in: projecten
tags: , ,

– – –

De kleine Geschiedenis van Zeeland voor dummies

 • Opdrachtgever: BBNC Uitgevers
 • 2017

Een handig klein boekje met de historie van Zeeland in een notendop. Van oerveen tot Kustmarathon. De belangrijkste feiten en data helder op een rij in tien hoofdstukken en tien iconen, en dat met een vleugje humor. Geschreven met collega-historicus Jan Zwemer.

Jan Zwemer en Jeanine Dekker, De kleine geschiedenis van Zeeland voor dummies. Amersfoort: BBNC Uitgevers, 2017, 143 pagina’s.

2017
in: projecten
tags: ,

– – –

Middelburg, gezicht van de stad

 • Opdrachtgever: Stichting Historisch Onderzoek Zeeland
 • 2017

In 2017, het jaar dat Middelburg vierde dat het 800 jaar stadsrechten had, verscheen een lang verwachte stadsgeschiedenis. In acht thematische hoofdstukken volgen acht auteurs de ontwikkeling van de stad. Ik verzorgde de hoofdredactie en schreef de hoofdstukken Op het pluche en Bij leven en welzijn. Het boek verscheen onder auspiciën van de Stichting Historisch Onderzoek Zeeland, m.m.v. het Zeeuws Archief.

Jeanine Dekker e.a. (red.), Middelburg; gezicht van de stad. Uitgeverij Den Boer | De Ruiter, 2017, 296 pagina’s.

2017
in: projecten
tags: , ,

– – –

Het leven in Middelburg

 • Opdrachtgever: Uitgeverij Optima
 • 2016-2017

Het leven in Middelburg is een magazinereeks over de geschiedenis van Middelburg na 1850. In twaalf afleveringen komen aspecten aan bod als: middenstand, ruimtelijke ontwikkeling, bekende Middelburgers, zorg en onderwijs, de beide wereldoorlogen, misdaad, industrie en muziekleven. Ik verzorgde de eindredactie en schreef een aantal afleveringen.

2016-2017
in: projecten
tags: ,

– – –

Twee heren van stand

 • Opdrachtgever: Zeeuwse Documentaire Stichting
 • 2014

In een documentaire over twee vooraanstaande heren uit de Middelburgse regentenfamilie Schorer vertel ik over Jacob Hendrik Schorer, de eerste gouverneur van Zeeland. In dit interview met Peter Sijnke, opgenomen in de Admiraliteitskamer in het Provinciehuis in de Middelburgse Abdij, gaat het over Zeeland en Middelburg in Schorers tijd en over diens opvattingen over de uitoefening van zijn ambt. De documentaire ging in september 2014 in première en is inmiddels te bekijken via Youtube.

2014
in: projecten
tags: , ,

– – –

De schoolmeester van Sluis; J.H. van Dale

 • Opdrachtgever: Rebecca van Wittene Producties
 • 2013

Programma- en documentairemaker Rebecca van Wittene maakte een film over Johan Hendrik van Dale (1828-1872), schoolmeester in Sluis en bij het grote publiek vooral bekend als de grondlegger van het woordenboek met de bijnaam De Dikke van Dale. In de film vertel ik over de algemeen historische context van Zeeuws-Vlaanderen en Sluis in de tijd van Van Dale. De film ging in oktober 2013 in première.

2013
in: projecten
tags: , ,

– – –

Geschiedenis van Zeeland 1700-1850

 • Opdrachtgever: Universiteit Utrecht i.s.m. Provincie Zeeland
 • 2013

Tussen 2012 en 2014 verscheen een vierdelige geschiedschrijving van de provincie Zeeland. In oktober 2013 kwam deel 3 uit, dat gaat over de periode 1700-1850. In dit tijdperk was Zeeland onderhevig aan een grondige heroriëntatie na het eindigen van de Gouden Eeuw, het verlies van de gewestelijke soevereiniteit en de uitbreiding van de provincie met Zeeuws-Vlaanderen. Aan de hand van de thema’s land en water, economie, religie en cultuur, bevolking en politiek worden de ontwikkelingen beschreven. Ik schreef de inleiding, slotbeschouwing en het hoofdstuk over de politieke geschiedenis. Ook verzorgde ik de eindredactie. Dit boek won in 2014 de Zeeuwse Boekenprijs.

Paul Brusse, Jeanine Dekker en Arno Neele, Geschiedenis van Zeeland, deel 3: 1700-1850. Zwolle/Utrecht/Middelburg: WBOOKS 2013, 352 pagina’s.

2013
in: projecten
tags: ,

– – –

Schouwen-Duiveland en het water

Voor het streek- en landbouwmuseum Goemanszorg in Dreischor ontwikkelde Inhistory een driedelige wisselexpositie over Schouwen-Duiveland en het water.

lees meer

2012
in: projecten
tags: , ,

– – –

Volkscultuur in de digitale Encyclopedie van Zeeland

 • Opdrachtgever: Zeeuwse Bibliotheek
 • 2011

ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, voorheen Zeeuwse Bibliotheek, ontwikkelt een digitale versie van de Encyclopedie van Zeeland, een uitgave van het Zeeuws Genootschap en in drie boekdelen verschenen tussen 1982 en 1984. De nieuwe digitale versie bevat de geactualiseerde lemmata uit de oude Encyclopedie en wordt daarnaast uitgebreid met nieuwe lemmata. Ik actualiseerde de lemma’s over volkscultuur.

Ringrijden, midden negentiende eeuw. Zeeuws Archief, coll. KZGW, ZI-III-0964a-g

2011
in: projecten
tags: , ,

– – –

Buitenplaatsen in Zeeland

 • 2011

Samen met architect Johan de Koning ga ik in dit televisieprogramma op pad langs oude en nieuwe buitenplaatsen in Zeeland. We bespreken de moderne architectuur en de rol die geschiedenis daarin speelt. Is traditionele architectuur smaakvol omdat die naar het verleden verwijst? Of kunnen moderne landhuizen ook mooi zijn? Bekijk hier de aflevering van de reeks OverNieuw, die Omroep Zeeland op 3 december 2011 uitzond. De serie werd daarna vele malen herhaald.

2011
in: projecten
tags: ,

– – –

Museum- en collectieplan Industrieel Museum Zeeland

Inhistory ontwierp het museum- en collectieplan voor het Industrieel Museum Zeeland, dat is gevestigd in de voormalige suikerloods in Sas van Gent. De meeste mensen denken niet meteen aan rokende fabrieksschoorstenen en ondergrondse pijpleidingen als het om Zeeland gaat. Toch maakt industrie al zo’n 150 jaar deel uit van de Zeeuwse samenleving.

lees meer

2011
in: projecten
tags: , ,

– – –

De Abdij van Middelburg

 • Opdrachtgever: Stichting Het Abdijboek
 • 2006

De Abdij van Middelburg vormt met haar ring van grote en kleine gebouwen, torens en poorten het besloten hart van de stad. Al in de middeleeuwen concentreerde zich in de norbertijner abdij zowel geestelijke als wereldlijke macht met een grote invloed op Zeeland en daarbuiten. Het boek laat het gebruik van de Abdijgebouwen, de bouwkundige geschiedenis en de uitstraling van het complex door de eeuwen heen zien. Ik verzorgde de eindredactie van het boek en schreef de inleiding en een hoofdstuk over het gebruik van de Abdij in de negentiende eeuw.

J.C. Dekker (eindred.) e.a., De Abdij van Middelburg. Utrecht: Matrijs, 2006, 320 pagina’s.

2006
in: projecten
tags: , ,

– – –

De Zeeuwse streekdrachten, 1800-2000

 • Opdrachtgever: Stichting De Zeeuwse Streekdrachten
 • 2005

Voor toeristen zijn ze een gewild onderwerp voor een vakantiekiekje. Wie kent de Walcherse of Zuid-Bevelandse vrouwen niet, met hun hagelwitte mutsen, hun grijze schorten en hun altijd blote armen? Achter die opvallende kleding gaat een hele wereld schuil. Dit boek geldt als het standaardwerk over de Zeeuwse streekdrachten. Het voert de lezer mee in de wereld van ruisende rokken en gesteven mutsen. Ik schreef onderdelen van de hoofdstukken en verzorgde de eindredactie.

J. Dekker e.a. (red.), De Zeeuwse streekdrachten, 1800-2000. Zwolle: Waanders, 2005, 336 pagina’s.

2005
in: projecten
tags: , , ,