tag: stadsgeschiedenis

Middelburg, gezicht van de stad

In 2017, het jaar dat Middelburg vierde dat het 800 jaar stadsrechten had, verscheen een lang verwachte stadsgeschiedenis. In acht thematische hoofdstukken volgen acht auteurs de ontwikkeling van de stad. Ik verzorgde de hoofdredactie en schreef de hoofdstukken Op het pluche en Bij leven en welzijn. Het boek verscheen onder auspiciën van de Stichting Historisch Onderzoek Zeeland, m.m.v. het Zeeuws Archief.

Jeanine Dekker e.a. (red.), Middelburg; gezicht van de stad. Uitgeverij Den Boer | De Ruiter, 2017, 296 pagina’s.

2017
in: projecten
tags: , ,

– – –

Slotbeschouwing

In de slotbeschouwing van het boek Middelburg, gezicht van de stad typeer ik Middelburg aan de hand van zijn oude positie als handels- en havenplaats, het culturele leven en vroege stedelijk bewustzijn, de gelijktijdige omwenteling en continuïteit die zich vanaf de zestiende eeuw voordeden, de economische dynamiek en het oligarchisch bestuur in de drie eeuwen die daarop volgden, de rol van de kerk, het intellectuele leven en de stedelijke welvaart in die tijd, de crisis aan het eind van de achttiende eeuw, het herstel en de gevolgen voor het stedelijk burgerschap. Speciale aandacht is er voor het functioneren van het stadsbestuur en de schaal van de stad.

2017
in: publicaties
tags: ,

– – –

Bij leven en welzijn

Wat speelde zich in vroeger tijden af in het dagelijks leven van de Middelburgers? Hoe organiseerden zij hun huiselijk leven, hoe vermaakten zij zich?

lees meer

2017
in: publicaties

– – –

Op het pluche

Eigen bestuur en rechtspraak waren in Middelburg gebaseerd op het stadsrecht zoals dat in 1217 – evenals op een onbekend tijdstip daarvoor – en in uitgebreide vorm in 1254 in grafelijke oorkonden was vastgelegd. Wie waren door de eeuwen heen de bestuurders van Middelburg en hoe regeerden zij? Aan welke krachten stonden zij bloot?

lees meer

2017
in: publicaties

– – –

Inleiding

Middelburg was vanaf het begin een plaats waar handel, militair gewicht en bestuur zich concentreerden. Dit heeft de stad als ‘collectieve identiteit’ gevormd. Hoe en waarom Middelburg de stad is geworden die zij nu is, staat centraal in het boek Middelburg, gezicht van de stad.

2017
in: publicaties
tags: ,

– – –

Documentaire Middelburg 800 jaar

Ter gelegenheid van de viering van 800 jaar stadsrechten voor Middelburg werd een documentaire gemaakt over de geschiedenis van de stad. Ik werd geïnterviewd over politiek en bestuur in het verleden.

2017
in: projecten
tags: , ,

– – –

Geld in Breda door de eeuwen heen

Publieksuitgave over 750 jaar geld in Breda, ter gelegenheid van de invoering van de euro in januari 2002.

2002
in: publicaties
tags: ,

– – –

Inleiding

Het markante gebouw in de Middelburgse binnenstad, dat in de volksmond bekend staat als het Van de Perrehuis, huisvest sinds 2000 het Zeeuws Archief. Het huis ging daarmee een nieuwe fase in van zijn lange en bewogen geschiedenis. Het historische pand was in de jaren negentig gerestaureerd en aanpalend voorzien van een opvallende nieuwbouw. Daarin werden de studiezaal en archiefdepots ondergebracht. ‘Oud’ en ‘nieuw’ gingen op uitdagende wijze een verbond aan. Dat verbond loopt als een rode draad door de geschiedenis van deze plek. Het huis was achtereenvolgens commanderij van de middeleeuwse Duitse ridderorde, stadspaleis van vooraanstaande Middelburgse regentenfamilies en zetel van de rechterlijke macht in Zeeland.

2000
in: publicaties
tags: , ,

– – –

Stadsparken in Noord-Brabant

mentale concepties rond natuur en groenrecreatie vanaf het eind van de negentiende eeuw

Stadsparken zijn dragers van culturele betekenissen. Aan de wijze van aanleg, de inrichting en het gebruik van de stadsparken liggen cultureel bepaalde opvattingen, normen en waarden ten grondslag over de relatie tussen mens en natuur.

lees meer

1995
in: publicaties