Geld in Breda door de eeuwen heen

  • Uitgever: Gemeente Breda
  • Breda 2002

Publieksuitgave over 750 jaar geld in Breda, ter gelegenheid van de invoering van de euro in januari 2002.

2002
in: publicaties
tags: ,