Jeanine Dekker

Het gezicht achter Inhistory. Ik ben geboren in Sint Laurens, vlakbij Middelburg, waar ik een groot deel van mijn jeugd doorbracht. Daarna studeerde ik sociologie aan de universiteit in Tilburg. Het doctoraal examen legde ik af in 1989. Al tijdens mijn studie vond ik geschiedenis erg interessant en op die weg ben ik verder gegaan. Vooral sociale geschiedenis en cultuurgeschiedenis boeiden mij. In 1996 promoveerde ik in Tilburg cum laude op een proefschrift over de ontstaansgeschiedenis van de coöperatieve zuivelindustrie op de zandgronden in Noord-Brabant en Limburg. Promotor was prof. dr. Harry van den Eerenbeemt.

Na mijn promotie werkte ik als wetenschappelijk redactiesecretaris aan de driedelige Geschiedenis van Noord-Brabant (1996-1997). Daarna begon ik als freelance redacteur en auteur. Ik specialiseerde mij in de regionale geschiedenis, in het bijzonder die van Zeeland. Ik schreef en redigeerde boeken, artikelen en tijdschriften.

Tussen 2006 en 2010 was ik als postdoc onderzoeker in dienst van de Universiteit Utrecht, waar ik werkte in een team dat onderzoek deed naar de ontstedelijking en gelijktijdige opkomst van het platteland in Zeeland in de 18de en 19de eeuw. Daarna was ik als redactielid en auteur betrokken bij de vierdelige Geschiedenis van Zeeland.

In mei 2011 startte ik Inhistory, een onderneming in geschiedenis-producties. Ik verricht in opdracht historisch onderzoek en verzorg teksten voor boeken, magazines, brochures, websites, tentoonstellingen, apps, films, radio- en televisiedocumentaires.

Daarnaast werk ik sinds september 2011 bij de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ). Eerst als adviseur volkscultuur, sinds januari 2014 ook als redacteur van Zeeuwse Ankers, de culturele biografie van Zeeland.

Sinds 2015 heb ik ook een webwinkel in Noors handwerk en design (Bryggen) en publiceer ik longread blogs over de geschiedenis van Noorwegen, in het bijzonder over de oude handelsrelaties en culturele uitwisseling tussen Noorwegen en Nederland.

Een uitgebreid profiel is te vinden op LinkedIn.