Jeanine Dekker

Het gezicht achter Inhistory. Ik ben geboren in Sint Laurens, vlakbij Middelburg, waar ik een groot deel van mijn jeugd doorbracht. Daarna studeerde ik sociologie aan de universiteit in Tilburg. Het doctoraal examen legde ik af in 1989. Al tijdens mijn studie vond ik geschiedenis erg interessant en op die weg ben ik verder gegaan. Vooral sociale geschiedenis en cultuurgeschiedenis boeiden mij. In 1996 promoveerde ik in Tilburg cum laude op een proefschrift over de ontstaansgeschiedenis van de coöperatieve zuivelindustrie op de zandgronden in Noord-Brabant en Limburg. Promotor was prof. dr. Harry van den Eerenbeemt.

Na mijn promotie werkte ik als wetenschappelijk redactiesecretaris aan de driedelige Geschiedenis van Noord-Brabant (1996-1997). Toen deze geschiedschrijving was afgerond, ben ik als zelfstandig onderzoeker en redacteur verder gegaan. Ik specialiseerde mij in de regionale geschiedenis, in het bijzonder die van Zeeland, en schreef en redigeerde boeken, artikelen en tijdschriften.

Tussen 2006 en 2010 was ik als postdoc onderzoeker in dienst van de Universiteit Utrecht, waar ik werkte in een team dat onderzoek deed naar de ontstedelijking en gelijktijdige opkomst van het platteland in Zeeland in de achttiende en negentiende eeuw. Daarna was ik als redactielid en auteur betrokken bij de vierdelige Geschiedenis van Zeeland.

Van 2011 tot 2022 werkte ik bij Erfgoed Zeeland. Eerst als adviseur volkscultuur, later ook als eindredacteur van de website van Zeeuwse Ankers, de culturele biografie van Zeeland. In die functie schreef ik ook aan de Zeeuwse erfgoedlijnen, de verhaallijnen van Schouwen-Duiveland en die van het Geopark Schelde Delta.

Voor mijn freelance-activiteiten richtte ik in 2011 Inhistory op, een onderneming in geschiedenisproducties. Met Inhistory verricht ik in opdracht historisch onderzoek en maak ik teksten voor boeken, magazines, websites, tentoonstellingen en documentaires. Verder verzorg ik redactiewerk, van tekstredactie tot eindredactie. Daarbij werk ik samen met grafisch vormgever Jan van Broekhoven in Dekker Van Broekhoven.

Een uitgebreid profiel is te vinden op LinkedIn.