Bij leven en welzijn

  • Verschenen in: Middelburg, gezicht van de stad
    pagina: 177-203
  • Redactie: Jeanine Dekker (hoofdredactie), Tobias van Gent, Anja de Groene, Katie Heyning (beeldredactie) en Peter Sijnke
  • Uitgever: Uitgeverij den Boer | de Ruiter

Wat speelde zich in vroeger tijden af in het dagelijks leven van de Middelburgers? Hoe organiseerden zij hun huiselijk leven, hoe vermaakten zij zich?

Vanaf het begin bood de stad bescherming aan haar inwoners. Niet alleen bij (militair) gevaar van buitenaf, maar ook als mensen werden getroffen door bijvoorbeeld ziekte, ongeval of armoede. In de middeleeuwen werden hiervoor de eerste voorzieningen opgericht. Hoe waren het onderwijs, de zorg voor zieken, weeskinderen en ouderen en de armoedebestrijding door de eeuwen heen georganiseerd? Welke maatschappelijke belangen speelden mee en welke rol speelde het stadsbestuur?

in: publicaties
tags: , ,