Slotbeschouwing

  • Verschenen in: Middelburg, gezicht van de stad
    pagina: 269-279
  • Redactie: Jeanine Dekker (hoofdredactie), Tobias van Gent, Anja de Groene, Katie Heyning (beeldredactie) en Peter Sijnke
  • Uitgever: Uitgeverij den Boer | de Ruiter

In de slotbeschouwing van het boek Middelburg, gezicht van de stad typeer ik Middelburg aan de hand van zijn oude positie als handels- en havenplaats, het culturele leven en vroege stedelijk bewustzijn, de gelijktijdige omwenteling en continuïteit die zich vanaf de zestiende eeuw voordeden, de economische dynamiek en het oligarchisch bestuur in de drie eeuwen die daarop volgden, de rol van de kerk, het intellectuele leven en de stedelijke welvaart in die tijd, de crisis aan het eind van de achttiende eeuw, het herstel en de gevolgen voor het stedelijk burgerschap. Speciale aandacht is er voor het functioneren van het stadsbestuur en de schaal van de stad.

2017
in: publicaties
tags: ,