Knoeten in het beloofde land

Noorse immigranten in de Republiek

  • Verschenen in: Gen, tijdschrift voor familiegeschiedenis
    pagina: 22-27
  • Uitgever: CBG|Centrum voor familiegeschiedenis

Vooral in de zeventiende eeuw kwamen veel Noorse arbeidsmigranten naar de welvarende Republiek. Ze kwamen hier werken als ambachtsman of dienstmeisje of om te varen op schepen van de VOC. Sommigen bleven; anderen keerden na een paar jaar terug naar hun vaderland. De migratie bracht lang niet altijd het verhoopte geluk.

2017
in: publicaties
tags: