tag: noorwegen

Knoeten in het beloofde land

Noorse immigranten in de Republiek

Vooral in de zeventiende eeuw kwamen veel Noorse arbeidsmigranten naar de welvarende Republiek. Ze kwamen hier werken als ambachtsman of dienstmeisje of om te varen op schepen van de VOC. Sommigen bleven; anderen keerden na een paar jaar terug naar hun vaderland. De migratie bracht lang niet altijd het verhoopte geluk.

2017
in: publicaties
tags:

– – –

Bryggenblog over Noorwegen

Bryggen is het Noorse woord voor ‘aanlegplaats’ of ‘kade’: een verwijzing naar het handelsverleden dat Noorwegen en Nederland delen. Aan een kade gaan niet alleen goederen van en aan boord. Daar ontmoeten mensen uit allerlei windstreken elkaar. In het verleden zeilden Nederlandse kooplieden naar havens in Noorwegen en omgekeerd deden Noren Nederland aan. Onze talen kennen daardoor dezelfde woorden, we delen liedjes, spelletjes, voornamen en nog veel meer. In die uitwisseling ligt de inspiratie voor de Bryggenblog.

lees meer

2015-heden
in: publicaties