Inleiding

  • Verschenen in: Een bijzonder huis op een bijzondere plek, het Van de Perrehuis in Middelburg en zijn omgeving
    pagina: 10-15
  • Auteurs: Jeanine Dekker, Peter Don, Albert Meijer
  • Redactie: Jeanine Dekker, Peter Don, Albert Meijer, Katie Heyning
  • Uitgever: Zeeuws Archief
  • Middelburg 2000

Het markante gebouw in de Middelburgse binnenstad, dat in de volksmond bekend staat als het Van de Perrehuis, huisvest sinds 2000 het Zeeuws Archief. Het huis ging daarmee een nieuwe fase in van zijn lange en bewogen geschiedenis. Het historische pand was in de jaren negentig gerestaureerd en aanpalend voorzien van een opvallende nieuwbouw. Daarin werden de studiezaal en archiefdepots ondergebracht. ‘Oud’ en ‘nieuw’ gingen op uitdagende wijze een verbond aan. Dat verbond loopt als een rode draad door de geschiedenis van deze plek. Het huis was achtereenvolgens commanderij van de middeleeuwse Duitse ridderorde, stadspaleis van vooraanstaande Middelburgse regentenfamilies en zetel van de rechterlijke macht in Zeeland.

2000
in: publicaties
tags: , ,