Museum- en collectieplan Industrieel Museum Zeeland

  • Opdrachtgever: Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland i.s.m. Gemeente Terneuzen
  • 2011

Inhistory ontwierp het museum- en collectieplan voor het Industrieel Museum Zeeland, dat is gevestigd in de voormalige suikerloods in Sas van Gent. De meeste mensen denken niet meteen aan rokende fabrieksschoorstenen en ondergrondse pijpleidingen als het om Zeeland gaat. Toch maakt industrie al zo’n 150 jaar deel uit van de Zeeuwse samenleving.

Uitgangspunt voor het museum- en collectieplan was dat het museum een breed verhaal vertelt over verleden, heden en toekomst van de industrie in Zeeland en dat het laat zien hoe de industrie het leven van de Zeeuwen heeft veranderd. De doelgroep van het museum valt uiteen in drie segmenten: toeristisch-recreatief, educatief en zakelijk.

Het grondplan dat Inhistory ontwikkelde, weerspiegelt de ontwikkelingen die zich in Zeeland hebben voorgedaan. Karakteristiek voor de industriële ontwikkeling van Zeeland zijn: landbouw- en voedingsindustrie, zeehavenindustrie, kennis en innovatie en fabrieksleven. Zij vormen het zwaartepunt in het plan. De vier andere velden hebben betrekking op de relatie van de industrie met de (ruimtelijke) omgeving in Zeeland: kanalen en spoorwegen, energie en duurzaamheid, industrielandschappen en industriedorpen en –steden. Een centrale as vertelt de chronologische ontwikkeling.

Het tweede deel van de opdracht behelsde het opstellen van een collectieplan. Inhoudelijke overwegingen en de toepasbaarheid in een museale presentatie stonden voorop. Criteria waren: informatiegehalte, visualisering en beleving. Om praktische redenen (ruimte) en vanwege de beschikbaarheid van materiaal zou het niet mogelijk zijn om aan de hand van objecten een uitputtend overzicht te geven van een industriële sector of (productie)proces. Omdat er wel een overstelpende hoeveelheid foto’s en films beschikbaar was, is er in het plan voor gekozen om visueel materiaal als context in het museum te laten dienen. Tegen dat decor kan een object of een klein aantal objecten (machines, fabricaten) worden geplaatst, die fungeren als ‘metafoor’ voor een bepaald aspect of een bepaalde ontwikkeling. In combinatie met geluidseffecten en andere vormen van zintuiglijke beleving (voelen, ruiken) wordt de bezoeker geactiveerd en aangezet om zich te focussen op de inhoud van de presentatie.

in: projecten
tags: , ,