tag: streekdrachten

Kledingstukken en werkbeschrijvingen

Dit deel van het boek bevat de werkbeschrijvingen voor het maken van dertig kledingstukken – sommige met meerdere varianten – uit de Zeeuwse streekdrachten. Ik schreef hiervoor korte overzichten van de geschiedenis van elk kledingstuk.

2018
in: publicaties
tags: , ,

– – –

Geschiedenis van de ambachtelijke vervaardiging

Kleding voor de Zeeuwse streekdrachten werd voor een deel vervaardigd door vakmensen: kleermakers en naaisters. Het meer eenvoudige werk deden vrouwen en dochters zelf thuis. Met het uitsterven van de streekdrachten verdwenen niet alleen de laatste boerenkleermakers en naaisters maar ook hun vakkennis en deskundigheid. Dit hoofdstuk gaat over dit ambachtelijke werk en de beoefenaren ervan.

2018
in: publicaties
tags: , ,

– – –

De ontwikkeling van de Zeeuwse streekdrachtkleding

Zestien streekdrachten telde Zeeland in het verleden. Ze ontstonden vanaf het begin van de negentiende eeuw toen op het platteland in de diverse delen van Zeeland verschillen begonnen te ontstaan in de mate waarin de plattelandsbevolking de stedelijke mode volgde. Dit hoofdstuk biedt een kort overzicht van de ontwikkelingen in de mannen- en vrouwenkostuums.

2018
in: publicaties
tags: , ,

– – –

De Zeeuwse streekdrachten

handboek voor het maken van kleding

Eindredactie van het boek De Zeeuwse streekdrachten; handboek voor het maken van kleding.

Auteurs: Susan Bakx, Jeanine Dekker, Liza van der Heijden en Jolien Sturm. Eindredactie: Jeanine Dekker. Uitgave: WBOOKS.

2012-2018
in: projecten
tags: , ,

– – –

Gouden stukken voor verdienstelijke moeders

het pleidooi van Lodewijk Napoleon voor borstvoeding op Zuid-Beveland

Op initiatief van koning Lodewijk Napoleon werd op vrijdag 7 juli 1809 in elk dorp op Zuid-Beveland en in het naburige Nieuw- en Sint-Joosland, een vrouw onderscheiden als ‘meest verdienstelijke moeder’ – een titel die de dames ontleenden aan het feit dat ze al hun kinderen borstvoeding hadden gegeven.

lees meer

2012
in: publicaties

– – –

De Zeeuwse streekdrachten, 1800-2000

Eindredactie van het boek De Zeeuwse streekdrachten, 1800-2000.

2005
in: projecten
tags: , ,

– – –

Ontwikkelingen in de Zeeuwse streekdrachten

Streekdrachten zijn een uitdrukking van regionale of lokale gebondenheid en geënt op traditie. Het is een misvatting om te denken dat ze nooit veranderden. Elke generatie veranderde iets aan de kleding. Dat gebeurde onder invloed van de economische conjunctuur, infrastructuur, sociale verhoudingen, religie en esthetische moraal. Hoe ontwikkelden de Zeeuwse streekdrachten zich vanaf 1800? Hoe veranderde de betekenis die binnen de leefgemeenschap aan kleding en kleedgedrag werd gehecht? Welke economische, sociale en culturele aspecten speelden daarbij een rol?

lees meer

2005
in: publicaties

– – –

De Zeeuwse streekdrachten, inleiding

In de twintigste eeuw achtte men bij voortduring het moment aangebroken om afscheid te nemen van de Zeeuwse streekdrachten. De teloorgang van de streekdrachten was toen zo overduidelijk ingezet, dat alom de mening had postgevat dat deze bijzondere kleedstijlen op het punt stonden te verdwijnen. Aan het begin van de eenentwintigste eeuw lijkt dat moment bereikt. In Zeeland zijn dan alleen op Walcheren en Zuid-Beveland nog ongeveer tweehonderd oudere vrouwen in streekdracht te vinden. Hun aantal vermindert snel.

lees meer

2005
in: publicaties