tag: volkscultuur

Zeeuwse wondertjes

Vormgeving van Zeeuwse heften

Het snijden van versieringen in houten mesheften is een vorm van volkskunst die in Zeeland tot op de dag van vandaag wordt beoefend. Frans Dingemanse is dé kenner op dit terrein. In dit standaardwerk laat hij anderen in woord en beeld – het boek is uitsluitend geïllustreerd met aquarellen en pentekeningen van zijn hand – delen in dit Zeeuwse ambacht. Ik verzorgde de redactionele begeleiding en eindredactie.

Frans Dingemanse, Zeeuwse wondertjes; vormgeving van Zeeuwse heften. Uitgeverij Den Boer | De Ruiter, 2020, 286 pagina’s.

2020
in: projecten
tags: , ,

– – –

De Zeeuwse streekdrachten

handboek voor het maken van kleding

De Zeeuwse streekdrachten; handboek voor het maken van kleding borgt de unieke en specialistische kennis rond het maken van Zeeuwse streekdrachtkleding en wil een bron van inspiratie zijn voor een eigentijdse kledingstijl. Het boek bevat naast een tweetal historische hoofdstukken werkbeschrijvingen om zelf kostuumonderdelen op maat te maken. Ik schreef de hoofdstukken over de ontwikkeling van de Zeeuwse streekdrachtkleding en de geschiedenis van de ambachtelijke vervaardiging. Tevens verzorgde ik de eindredactie.

Jeanine Dekker (eindredactie), Susan Bakx-Plasmans, Liza van der Heijden-van der Werff en Jolien Sturm-Francke, De Zeeuwse streekdrachten; handboek voor het maken van kleding. Zwolle: WBOOKS, 2018, 264 pagina’s.

2018
in: projecten
tags: , , ,

– – –

Geschiedenis van de ambachtelijke vervaardiging

Kleding voor de Zeeuwse streekdrachten werd voor een deel vervaardigd door vakmensen: kleermakers en naaisters. Het meer eenvoudige werk deden vrouwen en dochters zelf thuis. Met het uitsterven van de streekdrachten verdwenen niet alleen de laatste boerenkleermakers en naaisters maar ook hun vakkennis en deskundigheid. Dit hoofdstuk gaat over dit ambachtelijke werk en de beoefenaren ervan.

2018
in: publicaties
tags: , , ,

– – –

De ontwikkeling van de Zeeuwse streekdrachtkleding

Zestien streekdrachten telde Zeeland in het verleden. Ze ontstonden vanaf het begin van de negentiende eeuw toen op het platteland in de diverse delen van Zeeland verschillen begonnen te ontstaan in de mate waarin de plattelandsbevolking de stedelijke mode volgde. Dit hoofdstuk biedt een kort overzicht van de ontwikkelingen in de mannen- en vrouwenkostuums.

2018
in: publicaties
tags: , , ,

– – –

Zeeuwse traditionals

een dwarsdoorsnede van de oude liedcultuur in Zeeland

Boekje bij een dubbel-cd met 52 Zeeuwse traditionals. Bevat een verkenning van de geschiedenis van de volksmuziek en liedjescultuur in Zeeland en achtergrondinformatie bij de zangers en liedjes op de dubbel-cd.

2013
in: publicaties
tags: , ,

– – –

Volkscultuur in de digitale Encyclopedie van Zeeland

ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, voorheen Zeeuwse Bibliotheek, ontwikkelt een digitale versie van de Encyclopedie van Zeeland, een uitgave van het Zeeuws Genootschap en in drie boekdelen verschenen tussen 1982 en 1984. De nieuwe digitale versie bevat de geactualiseerde lemmata uit de oude Encyclopedie en wordt daarnaast uitgebreid met nieuwe lemmata. Ik actualiseerde de lemma’s over volkscultuur.

Ringrijden, midden negentiende eeuw. Zeeuws Archief, coll. KZGW, ZI-III-0964a-g

2011
in: projecten
tags: , ,

– – –

De Zeeuwse streekdrachten, 1800-2000

Voor toeristen zijn ze een gewild onderwerp voor een vakantiekiekje. Wie kent de Walcherse of Zuid-Bevelandse vrouwen niet, met hun hagelwitte mutsen, hun grijze schorten en hun altijd blote armen? Achter die opvallende kleding gaat een hele wereld schuil. Dit boek geldt als het standaardwerk over de Zeeuwse streekdrachten. Het voert de lezer mee in de wereld van ruisende rokken en gesteven mutsen. Ik schreef onderdelen van de hoofdstukken en verzorgde de eindredactie.

J. Dekker e.a. (red.), De Zeeuwse streekdrachten, 1800-2000. Zwolle: Waanders, 2005, 336 pagina’s.

2005
in: projecten
tags: , , ,