tag: politieke geschiedenis

Op het pluche

Eigen bestuur en rechtspraak waren in Middelburg gebaseerd op het stadsrecht zoals dat in 1217 – evenals op een onbekend tijdstip daarvoor – en in uitgebreide vorm in 1254 in grafelijke oorkonden was vastgelegd. Wie waren door de eeuwen heen de bestuurders van Middelburg en hoe regeerden zij? Aan welke krachten stonden zij bloot?

lees meer

2017
in: publicaties

– – –

Schouwen-Duiveland in de Franse tijd

Hoe verging het Schouwen-Duiveland onder het regiem van de Franse keizer Napoleon? Wat veranderde er voor de bevolking toen de Fransen hier heer en meester werden? Hoe gehoorzaam was men? Waren er opstootjes, was er verzet? En bleven de plaatselijke bestuurders op hun post of gaven zij het pluche op?

lees meer

2016
in: publicaties

– – –

Twee heren van stand

In een documentaire over twee vooraanstaande heren uit de Middelburgse regentenfamilie Schorer vertel ik over Jacob Hendrik Schorer, de eerste gouverneur van Zeeland. In dit interview met Peter Sijnke, opgenomen in de Admiraliteitskamer in het Provinciehuis in de Middelburgse Abdij, gaat het over Zeeland en Middelburg in Schorers tijd en over diens opvattingen over de uitoefening van zijn ambt. De documentaire ging in september 2014 in première en is inmiddels te bekijken via Youtube.

2014
in: projecten
tags: , ,

– – –

Tussen Frans, Belgisch en Nederlands bestuur

De bestuurlijke banden van Zeeuws-Vlaanderen met het noorden zijn al eeuwenoud. In de Republiek was het gebied grotendeels generaliteitsland. Tussen 1794 en 1814 was het Frans gebied. Toen het Koninkrijk der Nederlanden tot stand kwam, ging het voormalige Staats-Vlaanderen deel uitmaken van de provincie Zeeland en ontstond de staatsrechtelijke situatie die we nu nog kennen. Wat veranderde er voor het bestuur van de streek na 1814?

lees meer

2014
in: publicaties

– – –

De schoolmeester van Sluis; J.H. van Dale

Programma- en documentairemaker Rebecca van Wittene maakte een film over Johan Hendrik van Dale (1828-1872), schoolmeester in Sluis en bij het grote publiek vooral bekend als de grondlegger van het woordenboek met de bijnaam De Dikke van Dale. In de film vertel ik over de algemeen historische context van Zeeuws-Vlaanderen en Sluis in de tijd van Van Dale. De film ging in oktober 2013 in première.

2013
in: projecten
tags: , ,

– – –

Politieke verhoudingen

Zeeland nam in de periode 1700-1850 afscheid van het ancien régime. Als het op een na belangrijkste gewest in de Republiek had het afwisselend op Holland en Oranje vertrouwd om zijn macht en handelspositie te waarborgen. In de Bataafse eenheidsstaat verloor het zijn soevereiniteit en werd het in politiek opzicht een perifere provincie. Het bestuur bleef er nog een lang een notabelenbestuur. Wel kregen de stedelijke burgerij en de plattelandselite meer invloed.

lees meer

2013
in: publicaties

– – –

De kraaiennesten van Van den Brande

desurbanisatie in Zeeland

Jan de Potter, schout van de kleine ambachtsheerlijkheid Domburg-buiten, daagde in 1749 de schatrijke patriciër Johan Pieter van den Brande voor het gerecht van Domburg-buiten. Waarom bond een onbeduidende boeren-schout uit een al even onbeduidende heerlijkheid de strijd aan met het stedelijk grootkapitaal?

lees meer

2012
in: publicaties

– – –

'Een stuk goeds door zijn voorouderen bezeten'

ambachtsheren op het Zeeuwse platteland, 1750-1850

Achtergronden bij het bezit van ambachtsheerlijkheden op het Zeeuwse platteland tussen 1750 en 1850.

2012
in: publicaties
tags:

– – –

Gouden stukken voor verdienstelijke moeders

het pleidooi van Lodewijk Napoleon voor borstvoeding op Zuid-Beveland

Op initiatief van koning Lodewijk Napoleon werd op vrijdag 7 juli 1809 in elk dorp op Zuid-Beveland en in het naburige Nieuw- en Sint-Joosland, een vrouw onderscheiden als ‘meest verdienstelijke moeder’ – een titel die de dames ontleenden aan het feit dat ze al hun kinderen borstvoeding hadden gegeven.

lees meer

2012
in: publicaties

– – –

Onderdanig en opstandig

desurbanisatie en de politieke verhoudingen op het platteland in Zeeland, 1750-1850

Eeuwenlang beheerste de stad in politiek opzicht het Zeeuwse platteland. Stedelingen bezaten de machtigste bestuursposities in de dorpen en het platteland was niet vertegenwoordigd in de provinciale regering. Welke gevolgen had de economische en demografische neergang van de steden in de achttiende eeuw op de politieke verhoudingen met het platteland?

lees meer

2011
in: publicaties

– – –

Het bezit van heerlijkheden op het Zeeuwse platteland, 1678-1848

een verkenning van de macht van de stedelijke elite in het buitengebied

De politieke macht op het platteland van de Zeeuwse eilanden kwam gedurende de achttiende eeuw bijna volledig in handen van stedelijke regenten. Vooral het Middelburgse patriciaat was er heel machtig. De ambachtsheren hadden als particuliere personen binnen het territorium van hun heerlijkheid het volledige gezag inzake rechtspraak, wetgeving en bestuur. Behalve met politieke macht ging het bezit van een heerlijkheid nog met andere belangen gepaard. Het leverde groot sociaal prestige op, de zorg voor gewaardeerd familiebezit en financiële inkomsten.

lees meer

2007
in: publicaties

– – –

Landbouw, jacht en visserij

In de Republiek der Verenigde Nederlanden hadden de autonome gewesten talrijke eigen voorschriften op het terrein van landbouw, jacht en visserij. De eenheidsstaat die na 1795 werd gerealiseerd, betekende de ommekeer naar een centraal geleide politiek. Met welke nieuwe maatregelen kreeg Noord-Brabant te maken?

lees meer

2002
in: publicaties