'Een stuk goeds door zijn voorouderen bezeten'

ambachtsheren op het Zeeuwse platteland, 1750-1850

  • Verschenen in: Familieberichten, mededelingenblad van de Vereniging Familie De Jonge, 96
    pagina: 19-28
  • Uitgever: Vereniging Familie De Jonge

Achtergronden bij het bezit van ambachtsheerlijkheden op het Zeeuwse platteland tussen 1750 en 1850.

2012
in: publicaties
tags: