Geschiedenis van Zeeland 1700-1850

  • Opdrachtgever: Universiteit Utrecht i.s.m. Provincie Zeeland
  • 2013

Tussen 2012 en 2014 verscheen een vierdelige geschiedschrijving van de provincie Zeeland. In oktober 2013 kwam deel 3 uit, dat gaat over de periode 1700-1850. In dit tijdperk was Zeeland onderhevig aan een grondige heroriëntatie na het eindigen van de Gouden Eeuw, het verlies van de gewestelijke soevereiniteit en de uitbreiding van de provincie met Zeeuws-Vlaanderen. Aan de hand van de thema’s land en water, economie, religie en cultuur, bevolking en politiek worden de ontwikkelingen beschreven. Ik schreef de inleiding, slotbeschouwing en het hoofdstuk over de politieke geschiedenis. Ook verzorgde ik de eindredactie. Dit boek won in 2014 de Zeeuwse Boekenprijs.

Paul Brusse, Jeanine Dekker en Arno Neele, Geschiedenis van Zeeland, deel 3: 1700-1850. Zwolle/Utrecht/Middelburg: WBOOKS 2013, 352 pagina’s.

2013
in: projecten
tags: ,