Schouwen-Duiveland en het water

  • Opdrachtgever: Streek- en Landbouwmuseum Goemanszorg
  • Dreischor
  • 2012

Voor het streek- en landbouwmuseum Goemanszorg in Dreischor ontwikkelde Inhistory een driedelige wisselexpositie over Schouwen-Duiveland en het water.

Het Dijkwater bij Dreischor.

In drie opeenvolgende wisseltentoonstellingen stond de geschiedenis van de landbouw op Schouwen-Duiveland en van het dorp Dreischor centraal. De tentoonstelling liet zien hoe de bevolking van Schouwen-Duiveland leefde met het water. Hoe de vorming van het landschap er door werd bepaald, hoe water van invloed was op de bestaansmiddelen op Schouwen-Duiveland en op het leven in Dreischor.

In de eerste expositie, die de periode 900-1900 bestreek, werd een overzicht gegeven van de geschiedenis van de landbouw op Schouwen-Duiveland tot 1900. De zee liet met de getijden vruchtbaar slib achter. Eenmaal ingepolderd konden de boeren hierop op vooruitstrevende wijze de landbouw beoefenen. Dreischor ontstond in de Middeleeuwen door de indijking van drie schorren. De zee zou Dreischor nog enkele malen van de kaart spoelen, maar de bewoners dijkten het verloren land telkens weer in.

In de tweede expositie stond de twintigste eeuw centraal. Water was in die eeuw opnieuw een bedreiging. Tijdens de watersnoodramp in 1953, maar ook tijdens de Tweede Wereldoorlog toen de Duitse bezetter het eiland inundeerde. De herinrichting van het eiland na de ramp resulteerde in een rationele verkaveling die grootschalige landbouw mogelijk maakte. De angst voor het water werd daarna letterlijk ingedamd. Het water bood ook nieuwe kansen, bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van het toerisme.

De laatste wisselexpositie richtte het vizier op heden en toekomst. De omgang met het water verandert. Nieuwe mogelijkheden worden verkend. De grens tussen land en water verschuift. Aquacultuur biedt een nieuwe bron van bestaan. Op een ‘zeeboerderij’ voor de kust bij Schelphoek worden proeven met de teelt van zeewier genomen. Overheden denken intussen na over het klimaatbestendig maken van Schouwen-Duiveland. Wonen de Reisenaers over vijftig jaar op een megaterp?

De tentoonstellingen waren te zien van 7 april tot 5 november 2012.

in: projecten
tags: , ,