Ten geleide

beschouwingen over geschiedenis en identiteit

  • Redactie: J.C. Dekker
  • Uitgever: Tilburg University Press
  • Tilburg 1995

Welke betekenis hebben gebeurtenissen uit het verleden voor de identiteit van mensen? Welke sporen lopen door het verleden naar het heden? En wie heeft die sporen getrokken? Geschiedenis speelt een rol in de constructie van identiteiten. Historische herkenbaarheid prevaleert daarbij in de praktijk boven historische waarheid, aldus de historicus Willem Frijhoff in deze bundel.

1995
in: publicaties
tags: