De ruimte in Brabant: groen en rood

  • Verschenen in: Reflecties over twee eeuwen geschiedenis Noord-Brabant, 1796-1996
    pagina: 49-54
  • Redactie: H.F.J.M. van den Eerenbeemt
  • Uitgever: Provincie Noord-Brabant
  • 's-Hertogenbosch 1997

Pleidooi om in de ruimtelijke ordening ook stil te staan bij de onderliggende, subjectieve beleving van ruimte. Ruimtelijke inrichting en ruimtegebruik zijn dynamische factoren. Boeren, burgers en natuurbeschermers hechten andere beelden en betekenissen aan ruimte. Tekst van een lezing gehouden bij de presentatie van het derde deel van de Geschiedenis van Noord-Brabant, 1796-1996. In verkorte versie gepubliceerd als Hef tegenstelling rood en groen op, in Agrarisch Dagblad, 24 mei 1997.

1997
in: publicaties
tags: