Zuivelcoöperaties in Zeeland, 1891-1979

  • Verschenen in: Zeeland 7/2
    pagina: 59-68
  • Uitgever: Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
  • Middelburg 1998

Artikel over de geschiedenis van de coöperatieve zuivelindustrie in Zeeland.

in: publicaties
tags: