De coöperatieve landbouwvereniging Eiland Walcheren

'bouwheer' van de silo

  • Verschenen in: Van stadsschuur naar silo
    pagina: 18-35
  • Redactie: Peter Sijnke
  • Uitgever: den Boer | de Ruiter
  • Vlissingen 2013

De coöperatieve landbouwvereniging Eiland Walcheren liet in 1963 een nieuwe graansilo bouwen aan de Kleverskerkseweg in Middelburg. De coöperatie was in 1916 opgericht als een coöperatieve aankoopvereniging voor boeren op Walcheren.

Aanvankelijk kocht ze voor gezamenlijke rekening van haar leden kunstmest, veevoer en zaai- en pootgoed aan. Later verbreedde Eiland Walcheren de gezamenlijke aankoop met bestrijdingsmiddelen en brandstoffen en ging ze zich ook bezighouden met de opslag en verkoop van landbouwproducten en met de verhuur van landbouwmachines en andere bedrijfsbenodigdheden. Eiland Walcheren ging in 1971 op in Cebeco Zuidwest, die op haar beurt in 1993 opging in de Coöperatieve Zuidelijke Aan- en Verkoopvereniging (CZAV).

Vanaf het begin bracht de coöperatieve aankoop gunstige resultaten voor de leden. De coöperatie realiseerde voor de boeren scherpe prijzen en producten van goede kwaliteit. De vereniging bevorderde ook de toepassing van wetenschappelijke methoden en inzichten in de landbouw. Ze leverde specialistische kennis over de verschillende variëteiten kunstmest, zaai- en pootgoed en veevoer. Het kantoor van de vereniging, aanvankelijk gevestigd aan de Nieuwepoortstraat, later aan de Kleverskerkseweg, werd een ontmoetingsplaats voor boeren uit heel Walcheren.

De toename van activiteiten van de coöperatie en de productiviteitsstijging in de landbouw leidden in de jaren na de Tweede Wereldoorlog tot een bijna permanente behoefte aan meer bedrijfsruimte. Kort na de oorlog kocht de coöperatie een perceel grond aan op het nieuwe industrieterrein aan de Kleverskerkseweg in Middelburg. Daar verrezen in de daaropvolgende decennia voortdurend nieuwe gebouwen met bijbehorende inrichting. In 1960 werd besloten tot de bouw van een nieuwe silo voor de opslag van granen en peulvruchten. Deze silo werd in 1963 in gebruik genomen. Na de overname door de CZAV in 1993 werden de bedrijfsactiviteiten op deze plek beëindigd.

Nadat de loodsen bijna twintig jaar lang leeg hadden gestaan, begon de graansilo na een ingrijpende verbouwing in 2013 een nieuw, duurzaam leven als kantoorgebouw van architectenbureau Rothuizen. Bij gelegenheid van de opening daarvan op 8 juli 2013 nam minister Stef Blok van Wonen en Rijksdienst ook het eerste exemplaar van het boek over de silo in ontvangst.

in: publicaties
tags: