Zeeland in het tijdsgewricht 1700-1850: oude luister, nieuw elan

  • Verschenen in: Zeeland 22/4
    pagina: 151-156
  • Uitgever: Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen

Toelichting op Geschiedenis van Zeeland, deel III: 1700-1850. Uitgesproken bij de presentatie van het boek in de Gasthuiskerk te Zierikzee op vrijdag 25 oktober 2013. Hier in artikelvorm gepubliceerd.

2013
in: publicaties
tags: